Endelig påmelding åpner 1. februar.
Det blir gruppevis påmelding som vil være åpen frem til 01. mai.
Medlemsansvarlig for gruppene melder på deltakere og fyller ut spørsmålene om hver enkelt deltar. Dette kan endres frem til 1. mai når påmeldingen stenger.

Lenke til påmeldingsside: https://min.speiding.no/activities/view/3322

Leirkontingenten forfaller 15. mai.

Stab melder seg på individuelt.

Deltakeravgift(er)

Speider:2.350,-
Rover:2.350,-
Leder:2.350,-
Stab:1.000,-
Bever / Småspeider:750,-
Leder som følger bever/småspeider750.-
Lederbarn o/6 år:1.000,-
Lederbarn u/6 år:0,-

Refusjon av kontingent

Avmelding frem til og med 15. mai gir full refusjon av leirkontingenten.
Avmelding mellom 15. mai og 09. juni gir 50 % refusjon av leirkontingenten.
Avmelding fra og med 10. juni gir ingen refusjon i leirkontingenten.

Påmelding av grupper utenfor Norges Speiderforbund

Påmelding av grupper utenfor Norges Speiderforbund gjøres ved at man tar kontakt med info@hvam1323.no for mer informasjon om prosedyren.

Velkommen til Hvam 1323!