Her finner du siste nytt og oppdateringer om leiren:
Sist oppdatert 21.6

Bever og småspeidere. Se program og info her.

Haik.
Det er ønskelig at alle patruljer som skal på haik har med kompass, førstehjelpsutstyr og termos til varmt vann. Det vil være mulig for både tarp og hengekøyer på de fleste haikerutene.
For kanohaik er det ønskelig at patruljene har med egne vester.

Bål/matlaging
Det er totalt bålforbud under leiren, verken bål eller kullgrill vil være tillatt. Mat må lages på gass på egnet OG godkjent området. 

Det vil bli etablert faste kokeplasser i nærheten av leirområdet hvor gruppene kan bruke egne gassbrennere.

Dersom gruppen ønsker å ha kokeplass på eget område så må man selv ha med underlag som er så stort at brenner ikke kan velte ut av området, minimum 240 x 240 cm. Osb-plater eller lignende kan brukes. Dersom man har krabbekoker av den lave typen må man i tillegg ha steinheller (eller tilsvarende ikke brennbar, ikke varmeledende isolasjon) under brenneren. Det skal være minimum 3 meter fra brenner til nærmeste telt. Og det skal være minimum 2 x 10 liter bøtter med vann OG et 6kg brannslukker tilgjengelig ved brenner. Viktig: kokeområdet MÅ godkjennes av brannansvarlig leder for Hvam 1323 før det kan tas i bruk. Brannvesenet vil også komme på inspeksjon av at avtalte tiltak gjennomføres. 

Røyking kan kun foregå i eget oppsatt område. Vi minner også om at speiderne ikke skal ha med noen form for fyrtøy utenfor kokeområdet når dette er bruk. Alle speidere må ha med termos for minst en halv liter varmt vann på haik. 

Helseskjema
Alle grupper skal ha helseskjema for sine speidere. Skjemaene skal oppbevares av ansvarlig leder, men tas med til sanitet dersom det er behov for medisinsk tilsyn. Gruppene står fritt til å bruke egne skjemaer dersom dere har dette, eller bruk eksempel på skjema her.

Raier
Vi har raier, men dessverre er en del av de ganske store i dimensjonene. For «fin-pionering» anbefaler vi at gruppene har med egne raier.
Raier kan kappes og hugges, men det er ikke tillatt med bruk av spiker eller skruer. De raiene som blir igjen skal gjenbrukes til flis, og metall vil ødelegge maskinene som skal lage dette.

Parkering
Det er godt med parkeringsplasser i området, og hengere parkeres på eget område. Det vil ikke være anledning til å kjøre hengere ut og inn etter leirstart og frem til avslutning. Man man heller ikke kjørt helt frem til leirområdet, men det vil være punkter for av- og pålessing av utstyr svært nære leirområdet.

Fettfeller/graving
Det er tillatt å grave i bakken, men det skal skje på en måte som gjør at man kan legge gresset tilbake på plass når hullet er fylt opp igjen ved avslutning av leir.

Bading
Det er et lite badevann i gangavstand. Det er også mulighet til å ta bussen inn til Nes Svømmehall når speiderne lukter litt vel «middelaldersk».

Innrykk
Innrykk skjer fra kl 1000 lørdag 24.6. Man vil få anvist leirområde ved avlessningsområdet. En leder fra gruppa kan sjekke inn i Orakelredet (leirkontoret/informasjonen).
Fint om dere har en liste klar med t-skjorte størrelser for alle i gruppa.

Meny
Meny for leirmat finner du her: Kokebok

Leirsang
se her

Rovere på haik og aktiviteter.
Info finner du her.